Overzicht
Jorien is Apothekersassistent bij De Texelse apotheek Den Burg
7 september 2023
Deborah de Graauw

Wanneer een arts een geneesmiddel voorschrijft wordt er door de apothekersassistente gecontroleerd of het geneesmiddel samen kan met andere geneesmiddelen die de patiënt eventueel al gebruikt. Ook wordt er gekeken of het geneesmiddel samen kan met eventuele ziektebeelden die de patiënt heeft. Dit noem je contra indicaties. Jorien is Apothekersassistent bij de Texelse Apotheek in Den Burg. Ze ziet erop toe dat de medicatie voorzien is van de juiste etiketten met de juiste dosering. Ze controleert collega’s of ze de juiste geneesmiddelen met de juiste dosering afleveren. Geeft medicatie mee aan de patiënt en verteld daarbij waarvoor het geneesmiddel gegeven wordt, hoe het gebruikt moet worden en wat de eventuele bijwerkingen zijn. Achter de schermen wordt er ook gewerkt aan de medicatie voor verpleeghuizen of zorginstellingen. De meeste van deze patiënten maken gebruik van een baxterrol. In deze rol zitten de medicijnen per dag en per tijdstip verpakt. Het komt voor dat er wijzigingen zijn in de medicatie in de baxterrol. Jorien verwerkt deze gegevens in het apotheekinformatiesysteem en past de baxterrol aan als er bijvoorbeeld iets gestopt moet worden of wanneer de sterkte van de medicatie veranderd. Om de baxterrol uit te leggen of om instructie te geven over de inhalatiemedicatie, ga je op huisbezoek bij de patiënt. “Je merkt dat de patiënt het fijn vindt dat je langskomt en ze kunnen ook even hun verhaal kwijt.” Als dienstapotheek is de apotheek waarin Jorien werkt 24/7 bereikbaar voor wanneer patiënten s ‘avonds, s ’nachts of in het weekend medicatie nodig hebben. Naast haar werkzaamheden heeft Jorien daarom ook bereikbaarheidsdienst. “Bereikbaarheidsdiensten vind ik leuk omdat de patiënten dankbaar zijn dat jij voor hun naar de apotheek komt. Daarnaast is het contact met de patiënten en om hun voorlichting te geven over medicatie, het leukste aan mijn werk. Als apothekersassistente draag je zorg voor de patiënt maar sta je niet aan het bed van de patiënt. Dat spreekt mij aan in dit beroep.” Apothekersassistent wordt je door de opleiding Apothekersassistent te volgen op MBO 4 niveau. Dit kan zowel in BOL als in BBL vorm. 

Opleidingsniveau beroep: MBO

*DIT INTERVIEW IS GESCHREVEN VOOR HET  BEROEPENMAGAZINE WAAR BEROEPEN ZIJN UITGELICHT TER INSPIRATIE VOOR DERDEJAARS LEERLINGEN VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS. 

Wil je jouw beroep promoten op het Beroepenevent of in een volgende editie van het Beroepenmagazine?

Aanmelden kan via: