Voor werkgevers
Jouw favorieten
Je hebt nog geen favoriete vacatures of andere kansen toegevoegd aan jouw lijst. Bekijk de leerkansen of vacatures om ze toe te voegen.

Kappio. Spelen en leren op de kinderopvang

Kappio is een organisatie voor kinderopvang met locaties in de hele Noordkop. Met negen kindcentra, met kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en 37 peuterscholen is het binnen korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste aanbieders in de regio.

Kappio. Spelen en leren op de kinderopvang

Directeur Marga Hendriks houdt kantoor in De Verwachting in Anna Paulowna, waar ook één van de kindcentra huist. De visie van Kappio krijgt er gestalte in de praktijk. Marga: “Kappio staat voor een doorgaande ontwikkelingslijn. 99 procent van onze locaties is gekoppeld aan een onderwijslocatie. De peuters kunnen al een beetje meedoen met de kleuters, door op dezelfde gang te spelen, maar ook in gezamenlijke activiteiten als vieringen en gymlessen. De leerlingen van hogere groepen lezen soms voor aan onze peuters en de faciliteiten van de school zijn beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. Denk aan de aula met een podium of een technieklokaal.”

Alle expertise bij elkaar

De doorgaande ontwikkellijn maakt de overgang van peuter- naar basisschool een stuk makkelijker, zowel voor de kinderen als voor de medewerkers. Want ook de zorg voor elk individueel kind wordt binnen de nauwe samenwerking met de scholen gemakkelijker overgedragen. Marga: “Of het nou om meerkunners gaat of juist om kinderen die wat meer begeleiding nodig hebben, in de samenwerking met onderwijs kun je dat bieden. Zo hebben we bijvoorbeeld locaties waar extra aandacht ligt op Nederlands als tweede taal, omdat er veel nieuwkomers gebruik van maken. Bovendien ligt in onderwijs het zwaartepunt op didactiek en hebben wij meer kennis van pedagogiek. Daarin kun je elkaar versterken. We brengen heel veel expertise bij elkaar.” En tot slot heeft het heel praktische kanten. “Ouders die kinderen hebben in verschillende leeftijden brengen ze ’s ochtends allemaal naar dezelfde locatie.”

Kinderopvang wordt nog vaak gezien als oplossing voor de soms lastige combinatie van werk en zorg. “Natuurlijk bieden we dat. Daarom vinden we het bijvoorbeeld ook belangrijk locaties open te houden in de kleinere dorpen. Dan ga je maatschappelijk ondernemen, anders komen er mensen thuis te zitten. Maar het is meer dan opvang. De locaties van Kappio zijn een leef-, leer- en ontwikkelomgeving zowel in de kinderopvang van 0 tot 13 jaar als in onze peuterscholen."

Handverven bij Kappio

Opleiding en werk

Kappio is niet alleen een organisatie voor kinderopvang, maar ook één van de grotere werkgevers in de regio. Zo’n 235 medewerkers maken het samen elke dag mogelijk dat kinderen op een veilige plek kunnen spelen en leren. En daar komen steeds mensen bij. Marga: “We bieden de opleiding Pedagogisch Werker Integraal en de BBL-opleiding pedagogisch werk, de laatste zelfs met de mogelijkheid tot een verkort traject van twaalf maanden. Wij hebben deze opleidingen, waarin de studenten worden opgeleid om in alle afdelingen van het integrale kindcentra te werken, samen met het ROC Kop van Noord-Holland ontwikkeld. We merken al dat er enorm veel behoefte aan deze studenten is, ook bij andere organisaties. Daarbij geeft het de mogelijkheid grotere contracten te bieden, in plaats van een beperkt aantal uren op alleen de peuterschool, bso of als onderwijsassistent.”

Samenwerken en samen leren

Kappio is een organisatie die middenin de samenleving staat. Marga: “We proberen zoveel mogelijk in te spelen op wat er om ons heen gebeurt. Er zijn hier bijvoorbeeld een aantal grote bedrijven in de regio die nieuwe medewerkers trekken en vaak ook met een andere nationaliteit. Denk maar aan de bedrijven binnen Agriport. Ook voor hun kinderen willen we alles bieden om ze voor te bereiden op een goede toekomst. Daarnaast is het juist met dit soort bedrijven leuk om de samenwerking te zoeken. Zo zijn er nu drie scholen die meedraaien in een techniekproject.

Ondertussen wordt er in de aula beneden druk gespeeld. De kinderen hebben geen idee op welke toekomst ze worden voorbereid en welke projecten daarvoor worden uitgedacht.

Marga: “Het welbevinden van onze allerkleinste kinderen van 0 tot 2 jaar, de talenten zien van onze bso-kinderen en die stimuleren, dat vinden wij belangrijk en maakt ons werk zo leuk. Maar alles volgens ons motto Spelenderwijs Wijzer.” 

Op zoek naar meer studenten? Of goed personeel? Op Kop helpt.
Met een gratis profiel weet je zeker dat jouw organisatie gezien wordt.
Maak gratis een profiel aan