Voor werkgevers
Jouw favorieten
Je hebt nog geen favoriete vacatures of andere kansen toegevoegd aan jouw lijst. Bekijk de leerkansen of vacatures om ze toe te voegen.

Leerlingen Clusius voorbereid op de toekomst met lespakket agridrones

LLeerlingen van het Clusius College in Schagen gaan aan de slag met een lespakket voor agrarische drones. Met het Agridrone en Datapakket worden de leerlingen van de groenschool beter voorbereid op een toekomst in de agrarische wereld, waar drones steeds vaker worden ingezet. Het lespakket is door Match2020 en Greenport NHN gefinancierd.

Drones, data en precisietechnieken zijn belangrijke technieken in de verduurzaming en toekomst van de agrarische sector. De vraag naar kwaliteitsproducten blijft onverminderd hoog, maar boeren moeten innovatief te werk gaan om de kwaliteit te waarborgen. Zo moeten volgens Europese regels bijvoorbeeld in 2030 50 procent minder gewasbeschermingsmiddelen en 20 procent minder meststoffen gebruikt worden. Een enorme opgave, waar de techniek een oplossing in kan bieden. Daarom wordt er momenteel internationaal en nationaal kennis en ervaring opgedaan met de inzet van drones, data en precisietechniek.

Het is daarom ook heel erg belangrijk dat agrarische werknemers van de toekomst met deze middelen leren om te gaan. Om die reden is het lespakket Agridrone en Data onlangs aangeboden aan het Clusius College, waar jongeren vanaf de tweede klas van de middelbare school hiermee aan de slag gaan. Het pakket bestaat uit een drone en digitaal lesmateriaal waarmee leerlingen voorbereid worden op het behalen van hun dronecertificaat.


Wethouder Theo Meskers, bestuurlijk trekker van Match2020, stelt dat de agrarische sector voor de Kop van Noord-Holland van groot belang is. “We hebben een onvoorstelbaar innovatieve agri-foodsector in de Kop, waarmee we de wereld van voedsel voorzien. Om dat te kunnen blijven doen, moeten we investeren in de werknemers van de toekomst. Zo zorgen we ervoor dat ze voldoende toegerust zijn om aan de slag te gaan bij bedrijven in deze regio, zodat ze die ook kunnen versterken met hun kennis.”

Jeroen Noot, programmamanager van Greenport NHN: “De afgelopen jaren zien we vanuit de Greenport NHN een versnelling in de duurzaamheidsambities van overheden. Dit betekent dat ondernemers echt aan de bak moeten om alternatieven te vinden voor de gangbare werkwijze. Om dit goed te kunnen doen is er ook personeel nodig met de juiste vaardigheden. Dit lespakket is een belangrijke stap om nieuwe kennis en vaardigheden in de sector te krijgen.”

Rien van Tilburg, voorzitter college van bestuur van het Clusius College: “Nieuwe technologie is in veel sectoren niet meer weg te denken, ook in groen (zoals de land- en tuinbouw, in de hovenierssector en groenvoorziening en in het natuurbeheer). Dit lespakket sluit uitstekend aan bij de aandacht die wij aan technologie en techniek (willen) geven in ons onderwijs. Al onze leerlingen moeten tijdens hun opleiding kennismaken met nieuwe technische mogelijkheden.”

Benieuwd naar alle kansen in de Kop? Bekijk de KansenKaart
Op zoek naar meer studenten? Of goed personeel? Op Kop helpt.
Met een gratis profiel weet je zeker dat jouw organisatie gezien wordt.
Maak gratis een profiel aan
Op Kop is helaas niet geoptimaliseerd voor Internet Explorer
Dit is de browser waarmee je deze website bezoekt. Dit kan er toe leiden dat de website niet helemaal naar behoren werkt. We adviseren je daarom om een andere browser zoals Chrome of Firefox te gebruiken.