Overzicht
Marije is Othodontist bij Jongsma & Jongsma Orthdontisten
12 september 2023
Deborah de Graauw

Marije is Orthodontist en heeft haar eigen praktijk. Als orthodontist houdt ze zich bezig met het rechtzetten van tanden en het reguleren van de groei van de kaken. Dit doe ze met behulp van orthodontische apparatuur (beugels). Zo’n behandeling begint bij het stellen van een diagnose en het bedenken van de juiste behandeling. De daadwerkelijke behandeling wordt uitgevoerd met een team van orthodontie-assistentes. De Orthodontist bepaalt de te nemen stappen voor de behandeling, maar veel van de technische handelingen worden door de assistentes uitgevoerd. Soms is voor een behandeling ook een andere discipline in de tandheelkunde nodig, bijvoorbeeld de kaakchirurg. In die gevallen is er veel gezamenlijk overleg om tot de meest optimale behandeling te komen. “Mensen blij maken met het rechtzetten van hun tanden, omdat ze onzeker zijn of pijnklachten hebben, is het leukste aan mijn werk. Soms zie ik kinderen tijdens een behandeling helemaal opbloeien, dat geeft heel veel voldoening.” Marije is in de voetstappen van haar vader getreden.. Na het VWO is Marije tandheelkunde gaan studeren aan de ACTA in Amsterdam. Deze studie duurt momenteel zes jaar. Na haar tandheelkundestudie is ze in Groningen bij het UMCG een specialisatie tot orthodontist gaan doen. Deze specialisatie heeft vier jaar geduurd. Je bent als orthodontist verplicht om nascholing te volgen, om zodoende je kennisniveau op peil te houden. 

Om jezelf orthodontist te blijven noemen is het daarna verplicht om nascholing te blijven volgen om je kennisniveau op peil te houden. “In de orthodontie werk je veel met kinderen, dit is wat mij betreft een hele leuke groep om dagelijks mee bezig te zijn. In de tandheelkunde en de orthodontie kun je daarnaast heel technisch bezig zijn. Ik vind dat heel leuk! In mijn beroep is het verder heel goed mogelijk om een eigen onderneming te hebben. Dit geeft veel mogelijkheden om je werk in te richten naar je eigen wensen, zonder dat je vastzit aan de organisatie van bijvoorbeeld een ziekenhuis. Deze combinatie maakt dat het mijn droombaan is“. 

Opleidingsniveau beroep: WO

*DIT INTERVIEW IS GESCHREVEN VOOR HET  BEROEPENMAGAZINE WAAR BEROEPEN ZIJN UITGELICHT TER INSPIRATIE VOOR DERDEJAARS LEERLINGEN VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS. 

Wil je jouw beroep promoten op het Beroepenevent of in een volgende editie van het Beroepenmagazine?

Aanmelden kan via: