Voor werkgevers
Jouw favorieten
Je hebt nog geen favoriete vacatures of andere kansen toegevoegd aan jouw lijst. Bekijk de leerkansen of vacatures om ze toe te voegen.

ROC Kop van Noord-Holland scoort goed bij Onderwijsinspectie

ROC Kop van Noord-Holland heeft van de Onderwijsinspectie een goede beoordeling gekregen op basis van onder andere de onderwijskwaliteit en de financiële positie. De inspectie voert minimaal eens in de vier jaar een dergelijk onderzoek uit bij mbo-scholen in Nederland.

Het ROC heeft volgens de inspectie “duidelijk voor ogen welke doelen het wil halen. Om te weten welke doelen belangrijk zijn, zorgt het bestuur ervoor dat het goed weet hoe het gaat met de opleidingen. Daarvoor wordt niet alleen gekeken naar de onderwijsresultaten, zoals het aantal behaalde diploma’s, maar ook naar wat de studenten vinden van het onderwijs.” 

De afzonderlijke onderdelen die zijn beoordeeld, zijn kwaliteitszorg (oordeel: Goed), kwaliteitscultuur (oordeel: Voldoende) en verantwoording en dialoog (oordeel: Goed). Ook examinering is op orde. En ten slotte zijn er geen tekortkomingen geconstateerd in hoe het schoolkostenbeleid wordt uitgevoerd.

Er wordt gesproken met studenten en medewerkers.

Positief
Wat de inspectie met name positief opviel, is dat het bestuur en de directie veel met studenten en medewerkers uit de hele school praten over de kwaliteit en vervolgens daadwerkelijk iets doen met de opgehaalde informatie. Dat valt ook te lezen in het inspectierapport: “Er wordt gesproken met studenten en medewerkers. Niet alleen om te weten wat er speelt, maar ook om van hen te horen hoe ze denken dat dingen in de school beter kunnen. Ook luisteren ze goed naar ideeën van bedrijven en gebruiken ze die om het onderwijs te verbeteren.”

Ook luisteren ze goed naar ideeën van bedrijven

Voorzitter college van bestuur Aad de Wit is tevreden met het resultaat: “Ik ben trots op dit oordeel. Het bevestigt voor ons allemaal dat de manier waarop we met elkaar samenwerken, loont. Natuurlijk blijft er altijd ruimte voor verbetering en blijven we ons eigen beleid en handelen evalueren en waar nodig bijsturen.”

Wat doet de Inspectie van het Onderwijs
Iedere mbo-student in Nederland heeft recht op onderwijs van ten minste voldoende kwaliteit. Besturen en opleidingen kiezen zelf hoe ze het onderwijs willen inrichten. De inspectie ziet er op toe dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. In het vierjaarlijks onderzoek doen zij onderzoek op twee niveaus, op het niveau van het bestuur en op het niveau van opleidingen. Daarnaast wordt er in de tussenliggende jaren een prestatieanalyse uitgevoerd.

Benieuwd naar alle kansen in de Kop? Bekijk de KansenKaart
Op zoek naar meer studenten? Of goed personeel? Op Kop helpt.
Met een gratis profiel weet je zeker dat jouw organisatie gezien wordt.
Maak gratis een profiel aan
Op Kop is helaas niet geoptimaliseerd voor Internet Explorer
Dit is de browser waarmee je deze website bezoekt. Dit kan er toe leiden dat de website niet helemaal naar behoren werkt. We adviseren je daarom om een andere browser zoals Chrome of Firefox te gebruiken.