Overzicht
Meerwerf Basisscholen
SectorOnderwijs
LocatieDrs. F. Bijlweg 8a, Den Helder
Medewerkers200
Soort werk
Als kind heb ik zelf een ontzettend leuke tijd gehad op de basisschool ik wil leerlingen net zo'n gave tijd geven
Coling, leerkracht
Meerwerf verzorgt goed onderwijs in Den Helder en Julianadorp. We staan voor kwaliteit en innovatie. Onze scholen werken aan de beste ontwikkeling van kinderen en medewerkers. Talenten worden gezien en versterkt. Leren doe je bij ons samen en het is betekenisvol. Kinderen zijn actief, hebben plezier en halen het beste uit zichzelf.
Meerwerf werkt met ouders en relevante partners in de stad aan dezelfde doelen. Samen laten we onze leerlingen groeien tot kritische wereldburgers van Den Helder. Samen werken we aan een sterke gemeenschap, voor nu en in de toekomst. De kernwaarden van het openbaar onderwijs van Meerwerf Basisscholen vormen samen de breed gedragen onderwijs- en ontwikkelvisie ‘Openbaar onderwijs van en voor de samenleving’. Onze kernwaarden zijn: Vrijheid Gelijkheid Participatie Diversiteit

Meerwerf Basisscholen IS

Groeikansen
Betrokken
Maatschappelijk
Mensenwerk
Alt
Alt

Waar staan de kernwaarden bij Meerwerf voor?

Vrijheid
We leren kinderen in vrijheid te denken, eigen keuzes te maken en onafhankelijk te zijn. Het erkennen van ieders identiteit, ongeacht afkomst, godsdienst of geaardheid, laat elk kind vrij zichzelf te zijn. Kinderen hebben een eigen mening. We moe ­ digen kinderen aan hun mening te delen en elkaars mening te begrijpen. Door te luisteren, rekening te houden met elkaar en bewust te zijn van wat jouw handelen betekent voor een ander en jouw omgeving. We stimuleren kinderen zelfstandiger te zijn en laten hen in een vertrouwde, positieve sfeer opgroeien en worden tot wie zij willen zijn.

Gelijkheid
Iedereen is gelijkwaardig. Ongeacht de verschillen die bestaan in uiterlijk, karakter of afkomst. Elk mens telt, elk mens wordt gewaardeerd en elk mens heeft dezelfde rechten en plichten. Een Meerwerf -basisschool geeft iedereen de ruimte zichzelf te zijn of te worden en erkent de eigenheid van elk kind en elke medewerker. Gelijkheid draait om wederzijds respect en het erkennen van ieders identiteit. Samen creëren we een plek waar discriminatie niet bestaat en kinderen als gelijken worden behandeld. Samen werken we aan een eerlijke en rechtvaardige maatschappij.

Participatie
Door deel te nemen hoor je ergens bij en heb je invloed op je eigen leven én dat van een ander. Meerwerf ­Basisscholen maakt kinderen betrokken en helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden om hun hele leven betrokken te zijn en blijven. Op het gebied van maatschappelijke, culturele en sociale participatie, maar ook later in het leven bij deelname aan de arbeidsmarkt. We leren van elkaar, we helpen elkaar, we geven om elkaar en we blijven bij elkaar. Participatie vraagt om nieuwsgierig, onderzoekend en ondernemend zijn. Zo leer je de wereld om je heen kennen en begrijpen. Juist doordat die wereld altijd in beweging is, stimuleert Meerwerf een leven lang leren.

Diversiteit
Diversiteit betekent verscheidenheid. Elke Meerwerf-school en -klas is een unieke samenleving. Een plek waar geen scheiding bestaat. Niet in wonen, niet in werken en niet in onderwijs. Onze scholen vormen één plek, voor alle achtergronden. Diversiteit is zichtbaar binnen Meerwerf; onder de leerlingen, maar ook onder personeel. We vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren dat iedereen anders doet, denkt en gelooft. Door kinderen met en van elkaar te laten leren, kennen en vertrouwen zij elkaar. Samen bouwen zij aan het Den Helder van de toekomst. Deze toekomst begint in onze klas.
 

Wie kan bij Stichting Meerwerf werken?

Ben je opzoek naar een baan als leerkracht en in het bezit van een Diploma of rond je bijna je opleiding af? Meerwerf is doorlopend op zoek naar goede en gedreven leerkrachten.  Ben je je aan het oriënteren welke onderwijsvorm en school bij je past, of wil je nog even niet gebonden zijn aan vaste dagen? Dan is werken als invaller bij Stichting Meerwerf Basisscholen wellicht iets voor jou. Daarbij geldt dat onze invallers eerder op de hoogte worden gebracht van openstaande vacatures bij Stichting Meerwerf Basisscholen, omdat vacatures bij ons eerst intern worden verspreid, alvorens ze extern gaan. Hierdoor heb je als invaller toch een streepje voor en kan je op een vaste plek bij ons in dienst komen, indien dit tot je wensen behoort! 

Contact